Acons - Systemutveckling inom Telekom
Ett grafiskt element

Nedan följer en lista med exempel på uppdrag utförda av konsulter på Acons.

Utveckling och design av SGSN för 2G/3G.

Affärsanalys av ett system med trådlös övervakning av temperaturen i kyllastbilar.

Projektledning för framtagandet av funktionstestverktyg för 2G/3G SGSN.

Utveckling av system för att öka den personliga säkerheten och arbetsmiljön för tidningsbud samt öka tillförlitligheten i utdelningen.

Projektledning för ett mobile fleet management system med schemaläggningsfunktionalitet, ruttplanering och ordersändning.

Arkitektur för prestandatestverktyg för telekommunikationssystem.

Implementation och projektledning för den första versionen av SGSN för 3G.

Förberedande affärsanalys och teknikgenomgång av förutsättningarna för applikationer avsedda att användas i system för 2G/3G.

Globen vänd på högkant
STARTSIDA | UPPDRAG | KOMPETENS | JOBB | KONTAKT