Acons - Systemutveckling inom Telekom
Ett grafiskt element

Roller

Designer, Projektledare, Configuration Manager, Processutvecklare, Testledare

Programmeringsspråk

Java, C, C++, VB, Pascal, Erlang/OTP, Assembler

Utvecklingsmiljöer, processer, m.m.

Rational Rose, Clear Case, RUP, XP, UML, XML

Protokollkunskap

TCP/IP, SS7, RIL, RANAP, MAP, GTP, TCAP, SNMP,
CMIP, CAP, 3GPP

Mer info/CV-förfrågan: info@acons.se

Hand i närbild
STARTSIDA | UPPDRAG | KOMPETENS | JOBB | KONTAKT