Acons - Systemutveckling inom Telekom
Ett grafiskt element

I korthet

Acons erbjuder konsulttjänster inom mjukvaruutveckling för telekomindustrin. Acons vänder sig huvudsakligen till systemleverantörer, operatörer och applikationsutvecklare.
Lång erfarenhet finns från exempelvis systemutveckling av 2G/3G. Utbildningsnivån på Acons är hög och den relevanta arbetslivserfarenheten lång.

Filosofi

Den kund som anlitar Acons ska inte enbart få en uppgift utförd. Uppgiften ska utföras på rätt sätt till rätt kostnad och ni ska ha möjlighet att dels verifiera resultet men också fortlöpande, under projektets gång, få information om hur arbetet fortskrider. Dessutom ska lösningen dokumenteras på så sätt att den kan tas över av någon annan. En konsult från Acons får inte vara rädd för att förslå att kunden lägger ner projektet om han tror att projektet inte är möjligt att genomföra med tillgängliga resurser.

Hur

På Acons stimuleras initiativ- och innovationsförmåga och en konsult från Acons ska vara den i en grupp som kommer med förslag på lösningar. En hög utbildningsnivå, lång erfarenhet och fortlöpande kompetensutveckling är hörnstenar för att säkerställa detta.

Skuggan av en person som vinkar
STARTSIDA | UPPDRAG | KOMPETENS | JOBB | KONTAKT